Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Bedrijfsgegevens

Bij het afnemen van een dienst bij Hamstra PT, accepteert u de algemende voorwaarden van Hamstra PT.
Hamstra PT is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder de naam Hamsta PT, eigenaar Richard Hamstra en KvK-nummer 69375453. Hamstra PT is gevestigend aan de Martin Luther Kingsingel 3, unit 3-4.

Artikel 2: Overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met Hamstra PT, welke in artikel 1 met naam en adres is genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u Hamstra PT inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van een dienst. Hamstra PT, zoals vernoemd in artikel 1, is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een training/programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen zijn door Hamstra PT.

U bevestigd hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan een training of programma zou kunnen beperken. Mocht dat wel het geval zijn, dan meldt u dit direct en kunt u in overleg gaan of deelname aan een training of programma verstandig is.

Met het oog op deelname aan een product of een programma ontheft u hierbij Hamstra PT alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van een product of een programma en ontheft hierbij Hamsta PT en haar trainers van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen en/of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een dienst af te nemen van Hamstra PT. De intensiteit van de training wordt aangepast (waar nodig) in de loop van het traject. U kunt ten alle tijden de training stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snelle of langzame hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door Hamstra PT, die de trainingen uitvoert, wordt gevraagd. Hamsta PT verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 4: Intake formulier

Vooraf deelname aan de trainingen of het volgen van schema’s dient men vooraf een intake formulier ingevuld te hebben. Aan de hand van deze informatie wordt een plan, programma of een schema opgesteld. Bij deelname aan een proefles dient men ook vooraf een intake formulier te hebben ingevuld.

Artikel 5: Prijzen, betalingen en lidmaatschap.

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Hamstra PT niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U zorgt ervoor dat er of het hele of een deel van het bedrag betaald is voorafgaand deelname aan de de eerste officiele training of programma’s.

U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s, verkrijgen van een los product en eigenlijke training. Trainingen, producten en programma’s dienen per vooruitbetalingen te worden voldaan. In overleg zijn er eventueel andere mogelijkheden.

U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de afgesproken dienst en elke andere aankoop van diensten of producten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen, schema’s en / of programma’s die niet worden voltooid. U begrijpt dat Hamstra PT het recht en de bevoegdheid heeft om de afgenomen dienst op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Voor CrossKidz volgt de betaling aan het eind van de maand.

Alle vernoemde producten van Hamstra PT zijn inclusief BTW.

Artikel 6: Bijzondere afspraken

U begrijpt dat Hamstra PT niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Hamstra PT, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Artikel 7: Tijdstip en plaats

Bij een afspraak van Personal Training en Smallgroup Training kunt u tot 12 uur van tevoren kosteloos annuleren. Binnen 12 uur van de afspraak word uw Personal Training of Smallgroup Training in rekening gebracht. Wel bestaat de mogelijkheid om de ingeplande personal training te verplaatsen, in overleg met de trainer.

Wanneer een trainer niet in staat is om een geplande Personal of Smallgrouptraining uit te voeren en hierdoor de training moet annuleren, ongeacht de omstandigheden, dan word uw training verplaatst of kosteloos geannuleerd.

Trainingen vinden altijd plaats aan de Martin Luther Kingsingel 3, Unit 3-4, tenzij anders afgesproken tussen trainer en u.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

Hamstra PT is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over u als cliënt. De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Hamstra PT gebruikt. Naam en resultaten van producten worden alleen met derden gedeeld met toestemming van cliënt.

Belangrijk!

Een rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. U accepteert de voorwaarden en gaat online coaching en/of personal training en/of Small Group training, wanneer voor dit product gekozen met de aangegeven tijdsduur, aan voor minimaal 3 maanden (tenzij anders overlegd). U weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en u kent de prijzen. Een abonnement is niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders schriftelijk afgesproken met Richard Hamstra.

Als u niet tevreden ben over een dienst meld u dit direct mondeling en/of schriftelijk aan de coach. Eerder stoppen is mogelijk maar het bedrag van de rittenkaart wordt altijd in rekening gebracht.

GRATIS PROEFLES AANVRAGEN

Don’t worry! Wij helpen je! Zet nu de stap naar een fitter leven.